Privacy & Cookies

Via onze website verkrijgt en verwerkt HVCO persoonsgegevens, in het bijzonder uw identificatiegegevens (burgerlijke stand, naam, voornaam, adres, ...) en contact (e-mail, telefoon, GSMl ...), evenals professionele gegevens over u (functie, activiteiten) en professionele domeinen die u interesseren (thema's). Deze gegevens worden verwerkt om u op de hoogte te houden en om u de mogelijkheid te geven zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Bovendien wordt er een cookie op uw computer geplaatst om uw taal op te nemen, zodat de pagina's u worden aangeboden en worden gecommuniceerd in de juiste taal. Deze cookie is essentieel voor de goede werking van de site.

Voor deze doeleinden baseren we ons op onze legitieme belangen bij het zakendoen, waaronder de mogelijkheid om nieuwe producten of diensten aan te bieden, evenals uw toestemming om (elektronisch gecontacteerd te worden).

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de hierboven genoemde doeleinden. Uw gegevens worden op een vertrouwelijke manier behandeld en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die deze nodig hebben om u te informeren en/of u de nieuwsbrief te sturen. Zij worden niet aan derden meegedeeld, hoewel de overheden het recht hebben om daarom te verzoeken, overeenkomstig de voorwaarden die in dit verband bestaan. Ze worden ook meegedeeld aan de verwerkers op wie we een beroep doen voor de verwerking, alleen als onderdeel van de opdrachten die we hen geven en onder onze controle.

Daarnaast passen we alle mogelijke maatregelen toe, zowel organisatorisch als technisch, om uw gegevens zoveel mogelijk te beveiligen. Uw gegevens worden verwerkt op het grondgebied van de Europese Unie.

U heeft altijd het recht om toegang tot uw gegevens te vragen, evenals rectificatie en/of verwijdering. U kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door u af te melden, hoewel dit verzoek betekent dat we u niet langer op de hoogte kunnen houden of de nieuwsbrief kunnen sturen. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen of vragen wilt hebben over hoe u met uw gegevens omgaat, u contact met ons opnemen via k.huygebaert@hvco.be. Als u het niet eens bent met onze verwerking, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 tot 1000 Brussel, contact@apd-gba.be).