Dag- en jaargrens onkostenvergoeding vrijwilligers 2024 gekend

Vrijwilligers in de sport- en socioculturele sector kunnen een onkostenvergoeding ontvangen.

Dag- en jaargrens onkostenvergoeding vrijwilligers 2024 gekend

Het gaat om een forfait waarvoor geen bewijsmiddelen moeten aangebracht worden. Bijkomend voordeel is dat de vrijwilliger privé niet belast wordt op die onkostenvergoeding en er geen RSZ op moet betalen.

Voorwaarde is wel dat de onkostenvergoeding een bepaald maximum niet overschrijdt. Niet-geïndexeerd gaat het om een drempelbedrag van € 24,79 per dag en € 991,57 per jaar. Het gaat voor inkomstenjaar 2024/aanslagjaar 2025 om een geïndexeerd bedrag van resp. € 41,48 en € 1.659,29 voor vergoedingen die vanaf 01.01.2024 toegekend worden. In 2023 ging het nog om een bedrag van resp. € 40,67 en € 1.626,77.